Të nderuar udhëtarë,


Ju njoftojme se në pjesën më të madhe të vendeve anëtarë të Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu edhe Zvicrën, statusi “i vaksinuar” është i vlefshëm për 270 ditë pas marrjes së dozës së dytë. Pas kësaj date kërkohet marrja e dozës përforcuese.

Kjo informatë kryesisht vlen vetëm për personat jo-rezident në EU/Schengen por për ata që udhëtojnë për vizita afatshkurta.
Informatat zyrtare të publikuara nga disa shtete të EU/Schengen:


CH: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/380/de

DE: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html#c23764

FR: https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-international-travel

BE: https://www.info-coronavirus.be/en/recognised-vaccins-and-certificates/